YANSHA OUTLET (TIANJI)

Phone Number +86 022 58173591
Opening Hours

MON - THU : 10:00 - 20:00

FRI - SUN, PUBLIC HOLIDAYS: 10:00 - 21:00

Address
Tianjin Yansha Outlets No.108, Section A4, 1F, Haibinshi Road, Free Trade Zone, Tianjin, , , China