XIAOSHAN AIRPORT T3

Phone Number +86 0571 82150795
Opening Hours

SUN - THUR: 09:30 - 21:00

FRI - SAT: 09:30 - 21:30

Address
Xiaoshan Airport T3, CF-26, Hangzhou, , -, China